Kıymet Takdiri ve Risk Analizi

Uzman kadromuz ile başarılı sonuçlara imza atıyoruz.

Kıymet takdiri departmanımızda mutabakatlı kıymet takdiri ve risk analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bilindiği gibi mutabakat çalışmalarının amacı sigortaya esas teşkil edecek değerin tespitinde eksik veya aşkın sigortayı önlemek, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, sigortaya esas teşkil edecek değer üzerinde mutabakat sağlamaktır.

Tareks, uzun yıllardır Türk sanayisinin önde gelen firmaları için kıymet takdiri çalışmaları yapmaktadır. Kıymet takdiri çalışmaları yapılan başlıca sektörler; gıda, otomotiv, çimento, beyaz eşya, enerji, tekstil, turizm, liman ve marina, hava limanı, madencilik, makine imalat sanayi vb. dir.

Riskin doğru değerlendirilmesi; sigorta şirketlerinin karlılığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve önemi her geçen gün artmaktadır. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarımız kapsamında, tüm hayat dışı sigorta dalları için risk tespiti araştırmaları yapmakta, önem ve mahiyetine göre hasar riskini azaltıcı önlemleri belirlemekteyiz. Ayrıca periyodik denetimlerle kontrol ederek, bu önlemlerin uygulama takibini yapmaktayız.

Mevcut hasar ekspertizi deneyimlerimize dayanarak, muhtemel hasar senaryoları hazırlayıp çeşitli risklere karşı Muhtemel Azami Hasar (PML) tahmini yapmaktayız.

Büyükdere Cad. Harman Sk. No:6 Harmancı Giz Plaza Kat:5 Daire:9 34394 Levent - İstanbul (+90 212) 317 91 05 / 06 / 07 (+90 212) 325 70 55 tareks@tareks.com