Hasar Ekspertizi

Hizmet anlayışımızda temel ilke memnuniyet sağlamaktır.

Hasar ihbarı üzerine, eksperlerimiz tarafından sigortalı ile en kısa sürede temasa geçilir ve hasar mahalli ziyaret edilerek durum değerlendirmesi yapılır. Hasarın sebepleri araştırılarak poliçe teminatları kontrol edilir. Sigortalının beyan ettiği hasar talebindeki miktar ve tutarlar, sigorta bedelleri dikkate alınarak değerlendirilir. Hasar ekspertiz çalışmaları esnasında yapılan tespitler, elde edilen belge ve bulgular, beyan edilen tutanaklar ve raporların tarafsız olarak incelenmesiyle hazırlanan ekspertiz raporu, mutabık kalınarak sigorta şirketi ve sigortalılara sunulur.

Tareks, en küçüğünden en kapsamlı ve karmaşığına kadar binlerce hasar ekspertiz çalışmasını başarı ile sonuçlandırmanın verdiği sorumluluk bilinci ile çalışmalarını her zaman üst seviye hassasiyet ile devam ettirmektedir.

Büyükdere Cad. Harman Sk. No:6 Harmancı Giz Plaza Kat:5 Daire:9 34394 Levent - İstanbul (+90 212) 317 91 05 / 06 / 07 (+90 212) 325 70 55 tareks@tareks.com